gronspeiderLogo nsf-logo speiderLogo

522 468 kg

79 562 kg

1 000 000 kg
750 000 kg
500 000 kg
250 000 kg
0 kg
For KFUK-KFUM speidere

For KFUK-KFUM speidere
For Norges speiderforbund speidere

For Norges speiderforbund speidere
Totalt: 602 030 kg

Om prosjektet

Grønn speider er et felles prosjekt mellom speidere fra KFUK-KFUM og Norges speiderforbund. Speidere skal gjennom prosjektet bli mer bevisste på utfordringer knyttet til miljø, natur og klima og gjøre noe aktivt for å forbedre situasjonen.

Sammen kan vi gjøre en forandring og bidra til å gjøre denne verden litt bedre!