lofte1infoTop

Avfall

Jeg lover å gjøre mitt beste for å kildesortere:
• Papp og papir
• Glass- og metallemballasje *
• Plastemballasje

Ved å kildesortere avfallet sparer du miljøet for ca. 75 kg CO2 fra papp og papir, ca. 3 kg CO2 fra glass, og ca. 50 kg CO2 fra metall i året.

 

* - Visste du at alluminium som brukes i telys og alluminiumsfolje, også er mulig å levere til gjenvinning? Dette både er bra for klimaet og sparer verdifulle naturressusrer.

lofteInfoBottom
lofte2infoTop

Transport

Jeg lover å gjøre mitt beste for å:
• gå
• sykle
• ta kollektivtransport

til speidermøter. *

Ved å la være å bruke bil til speidermøtene (3 km hver vei 26 ganger i året) sparer du miljøet for ca. 30 kg CO2 i året. Blir bilen stående oftere, for eksempel på vei til og fra skolen, vil du spare enda mer.
 
* - Er det ikke mulig å gå, sykle eller bruke kollektiv transport, kan en miljøvennlig løsning være å samkjøre, altså kjøre flere i samme bil.
 
lofteInfoBottom
lofte3infoTop

Strøm

Jeg lover å gjøre mitt beste for å:
• Slå av lysene i rom der ingen oppholder seg
• Bruke avknappen på TV og dra ut stikkontakten til PC *

Ved å slå av lyset sparer du miljøet for ca. 37 kg CO2, og ved å bruke avknappen på tv og pc sparer du ca. 15 kg CO2 i året.
 
* - Visste du at adaptere til PC og mobiltelefonladere vil fortsette å trekke strøm hvis stikkontakten ikke er dratt ut?
lofteInfoBottom

Bli en knallgrønn speider!

Du kjenner nok igjen denne: ”En speider kjenner naturen og verner om den”. Nemlig! Det er selvfølgelig speiderlovens paragraf seks. Du er sikkert ganske grønn allerede, det vil si at du liker å være ute i naturen, og gjerne vil passe godt på den. Ta en utfordring - avgi speidernes miljøløfte og bli en enda grønnere speider!

Det betyr at du lover etter beste evne å bidra til å minske CO2-utslippet ditt på minst to av de tre områdene avfall, transport eller elektrisk strøm. For mye CO2 i atmosfæren gir jordkloden "feber", og det har verken den eller vi godt av! Men du kan hjelpe til med å gjøre at det blir mindre CO2 i atmosfæren. Vil du avgi et løfte som innebærer alle tre områdene er det bare SUPERT!

Høres det vanskelig ut? Slapp av, det er lettere enn du tror:

  • Trykk på de ulike knappene for å lese om hva løftene går ut på, og hvor mye CO2 du vil spare i løpet av ett år.
  • Trykk på foten VELG for å gjøre dette området til en del av miljøløftet ditt.
  • Fyll til slutt inn feltene nedenfor og trykk på knappen: Avgi løftet.

Så enkelt er det - nå har du avgitt miljøløftet og kommet ett skritt nærmere å bli en skikkelig grønn speider!

Tiltakene må du gjennomføre i minst ett år for å spare naturen for det antall kilo CO2 som du har lovet å redusere med. Men det er selvfølgelig enda bedre hvis disse tiltakene blir til dine egne gode miljøvaner - ikke bare i ett år, men i laaang tid framover! Da kan du kalle deg "eviggrønn". Hvis ikke du helt vet hva dét betyr, spør en gamling, altså en som har levd i minst 40 år her på jorda!

Miljø i speiderprogrammet

Når du har avgitt miljøløftet (og følger det opp), har du utført den første av oppgavene til prosjektmerket Grønn speider. Grønn speider er et prosjektmerke for deg som vil gjøre mer for miljøet. Det består av flere punkter som alle handler om miljø og klima, men hvor du selv kan velge hvilke aktiviteter og tiltak du vil gjøre. Kravene til Grønn speider finner du på speiderbasen.no.
 

Det finnes flere fordypningsmerker og andre punkter i treningsprogrammet som kan hjelpe deg å oppnå prosjektmerket Grønn speider. På denne måten kan du gjennom arbeidet med dette prosjektet også ta andre merker. Du oppnår også et kryss for gjennomført aktualitetsprosjekt i treningsprogrammet.

Her kan du lære mer om miljøspørsmål:

Klimaskolen til WWF: www.klimaskolen.no
Klimaklubben til Grønn Hverdag: www.gronnhverdag.no
Miljøagentene: www.miljoagentene.no
Kildesortering av søppel: www.sortere.no

79 562kg

1 000 000kg
750 000kg
500 000kg
250 000kg
0kg
Totalt

79 562kg

439 personer har avgitt sitt løfte.

Ved å avgi ditt løfte bidrar du til at miljøtreet til Norges speiderforbund vokser seg stort og sterkt!


Se ditt løfte her:

Skriv din e-postadresse og klikk Vis løftet for å se ditt løfte